Landgoed Vrijland

Het Landgoed is in 1992 ontstaan vanuit het idee een bos/landgoed te stichten ter nagedachtenis aan de veteraan die het vaderland heeft gediend in oorlogsomstandigheden of overeenkomstige situaties, inclusief vredesmissies in en buiten het verband van de Verenigde Naties. Indachtig de wens van Hare Majesteit koningin Beatrix, uitgesproken bij haar 25-jarig huwelijksfeest, is dit gebeurd in de vorm van het planten van bomen. Een thematisch ingericht landgoed informeert de huidige en toekomstige generaties, in een voor een ieder open en toegankelijk park, over de inzet en offers van Nederlandse militairen tijdens de vele conflicten en vredesmissies waarbij de Nederlandse krijgsmacht sinds 1940 betrokken is geweest.

Het initiatief tot het inrichten van Vrijland ontstond in de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV), welke stichting inmiddels overgegaan is in de Stichting het Veteraneninstituut. Met name de toenmalig SDV-voorzitter, de oud-minister van Defensie dr. P.B.R. de Geus initieerde het idee en stimuleerde de realisatie ervan. Het veteranenlandgoed Vrijland is een terrein van ongeveer 70 hectare op het bestaande landgoed Vrijland te Schaarsbergen (Arnhem). Defensie en de gemeente Arnhem hebben de aanvankelijk als landbouwgrond in gebruik zijnde gronden aan de stichting Veteranenlandgoed Vrijland (st. VLV) ter beschikking gesteld. De oud-minister van Defensie A.L. ter Beek heeft aan het initiatief in belangrijke mate steun verleend.

Doelstelling van Vrijland
De Stichting Veteranenlandgoed Vrijland stelt zich ten doel: het tot
standbrengen en het in stand houden van een landgoed waarin en waardoor de maatschappelijke erkenning en waardering van het Nederlandse volk voor de militair / veteraan moet blijken en wordt bevorderd. Het gaat dus om erkenning en waardering voor de militair / veteraan die zich waar ook ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen in opdracht van onze democratisch gekozen regeringen. Het landgoed ligt aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen nabij Arnhem.

Functies
Het landgoed heeft twee functies:
Als educatief wandelgebied (“historische wandelroute door de jaren heen”): Op de wandelroute wordt aandacht besteed aan de inspanningen en opofferingen van de militair / veteraan in de gebieden van inzet voor vrijheid en vrede, waar ook ter wereld.
Als veld van eer voor de veteraan: In het landgoed is een ereveld opgenomen waar asverstrooiingen van veteranen en hun naasten kunnen plaatsvinden. Het is daarmee een thuisbasis na het afscheid van het leven.

Verdere achtergronden
Een belangrijke bijdrage voor de inrichting en educatieve aankleding van de wandelroute werd verkregen van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Het ontwerp “Vrijland” is van de landschapsarchitect ir. Herman Weelink. Het grondwetsartikel welke de basis is voor uitzending van de Nederlandse militair vormt hierin een belangrijk element. Vrijland moet een plek van bezinning zijn, waar ruimte is voor emotionele verwerking. Het Veteraneninstituut leverde de historische teksten voor de informatieborden langs de wandelroute. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie stelde de wereldkaart met de Nederlandse militaire inzet sinds 1940 ter beschikking.

De aanvankelijk op Vrijland aanwezige agrarische bedrijven zijn verplaatst. Bij de natuurlijke inrichting van het landgoed werd belangrijke steun ontvangen van de stichting Forest Absorbing Carbondioxide Emission (Face), een stichting die namens de Samenwerkende Energie Productiemaatschappijen (SEP) in Nederland subsidies verstrekt om bos tot stand te brengen. Ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bijdragen verstrekt voor het omzetten van landbouwgronden in bos. De gronden zijn sinds 1992 beplant met ongeveer 350.000 jonge boompjes. Hieruit zal een bos overblijven van tienduizenden bomen van inlandse boomsoorten. Het beheer en onderhoud van het bos vindt in opdracht van de stichting Vrijland sinds de aanplanting plaats door de Dienst Vastgoed van Defensie.

Het bos werd publiekelijk gepresenteerd tijdens de Nationale Boomfeestdag op 25 maart 1998. Deze presentatie had als thema “Een boom voor het leven” . Dit als eerbetoon voor en als herinnering aan hen die hun leven gaven voor een leefbare en vrije toekomst , waar ook ter wereld.
Op 1 juli 2004 is het bos opengesteld voor het publiek en in 2011 zal de educatieve inrichting voltooid zijn.

zie ook  website >>