Nederlandse oorlogsschepen uit WO2 op Go2War2.nl

Na de publicatie van het artikel over de Lichte kruisers van de Tromp-klasse, zijn alle Nederlandse oorlogsschepen die vochten in de Tweede Wereldoorlog beschreven op
www.go2war2.nl. De website is een project van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee). In totaal behandelen zoín 20 artikelen het wel en wee van alle eenheden van de Koninklijke Marine tijdens de periode 1939-1945. In deze artikelen worden de schepen per klasse uitgelicht en per eenheid beschreven. Vele fotoís, waarvan een groot aantal unieke opnames afkomstig uit privť-collecties, ondersteunen de feiten.

Na de gehandhaafde neutraliteit van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog hoopte de Nederlandse politiek eind jaren Ď30 wederom te ontkomen aan een nieuw naderend wereldwijd conflict. Daarom beschikte Nederland, dat met het bezit van Nederlands Oost-IndiŽ en Nederlands West-IndiŽ destijds ťťn van de grootste koloniale grootmachten ter wereld was, over veel te weinig oorlogsschepen om het uitgestrekte grondgebied doeltreffend te verdedigen. Bovendien was een aanzienlijk deel van de vloot die de Koninklijke Marine op 3 september 1939 in kon zetten verouderd. Toch beschikte de Nederlandse vloot op dat moment over zoín 85 schepen variŽrend van mijnenvegers tot lichte kruisers. Dit aantal werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verdubbeld door schepen te vorderen, door schepen die onafgebouwd naar Engeland konden ontkomen en door het aankopen van nieuwe en gebruikte schepen.

De belangrijkste offensieve eenheden waren de Nederlandse onderzeeboten. Door de technische voorsprong op een aantal belangrijke onderdelen konden de modernste Nederlandse onderzeeŽrs de vergelijking met de buitenlandse tegenhangers glansrijk doorstaan. Ook op andere technische gebieden, vooral vuurleiding en stabilisering van luchtafweermitrailleurs, was de Koninklijke Marine de concurrentie voor. Ondanks dit alles kon de Nederlandse marine niet voorkomen dat Nederland bezet werd door de Duitsers en Nederlands Oost-IndiŽ moest capituleren voor Japan. Vooral in de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog leed de Nederlandse zeemacht gevoelige verliezen. Alleen met de hulp van vooral de Britse bondgenoten kon de Koninklijke Marine zich in de tweede helft van de oorlog handhaven als oorlogsvloot.

STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een stichting die zich bezighoudt met het gratis of zo goedkoop mogelijk verstrekken van informatie over de Tweede Wereldoorlog aan iedereen die daarin geÔnteresseerd is. Het STIWOT-project Go2war2.nl vormt het grootste Nederlandstalige online naslagwerk met informatie over de Tweede Wereldoorlog. De makers van deze website zijn onafhankelijk en niet gebonden aan enig politiek denkbeeld of groepering.

De artikelen over de Nederlandse oorlogsschepen zijn te vinden op de volgende webpagina:
 http://www.go2war2.nl/Wapens/7/Schepen.htm?land=3


<< Terug