Koopvaardijmonument

Wie Rotterdam binnenrijdt, kan er bijna niet om heen. Men een hoogte van 45 meter is het Nationaal Koopvaardij Monument De Boeg op de Boompjeskade bij de Leuvehaven een blikvanger.

Het is op 10 april 1957 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet onthuld ter nagedachtenis aan de meer dan 3500 burgeropvarenden die het leven lieten bij de ondergang van vijfhonderd Nederlandse koopvaardijschepen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De openinghandeling bestond uit het bedienen van een scheeptelegraaf aan boord van het Spidoschip Erasmus en ontrollen van een doek met de spreuk "Zij hielden koers".

De Boeg is een monument van grote symbolische betekenis, waarbij "grote" ook letterlijk genomen kan worden. In de visie van de kunstenaar A. Carasso heeft het gigantische afmetingen en dat wordt duidelijk bij wie er recht onder staat. Op 28 augustus 1956 is het monument op zijn sokkel geplaatst.

Het oorspronkelijk ontwerp van de schepper bestond uit niet meer dan een boeg en de boeggolven.

Bij het nader uitwerken van de plannen werd besloten, het monument uit te breiden met een bronzen beeldengroep van acht meter aan de voet, die redding en solidariteit uitbeelden.

Deze beeldengroep werd pas in 1965 zonder enig ceremonieel bijgeplaatst.

Een commissie van bekende Rotterdamse bouwkundigen als ir. A.Aronsohn, H.A. Maaskant en ir. C. van Traa hebben grote invloed gehad op de definitieve vorm, bouwwijze en materiaalgebruik.

Door de ranke vorm en hoogte was een speciale constructie noodzakelijk die elke storm kan doorstaan.
De Boeg bestaat uit een staalconstructie, bekleed met zware aluminium platen en boeggolven van gewapend beton.

In de volksmond wordt het aangeduid als "de stopnaald", vanwege de naaldvorm en het oog in de top.
Elk jaar vindt op 4 mei bij het monument een nationale herdenking plaats.

Zie ook >>

<< Terug