Uitzicht vanaf de kasbaru´ne op het nieuwe Agadir

Uitzicht op de haven van Agadir aangelegd door de Nederlanders in 1953.

De toegangspoort naar de Kasba met het opschrift "Vreest God ende eert den Koning".

Pier de Jong, Joop Romkema, Sietske de Boer en Wim van Slooten kijken uit over de plek waar de
marine-mannen aan land kwamen in Agadir 1960.

Na vijftig jaar worden er herinneringen opgehaald.

Drie Jannen van nu.

  Weerzien en afscheid na vijftig jaar van het rampterrein in Agadir.