Kasba:

Een kasba is een woonburcht.
De kasba’s hebben meestal een vierkante vorm, vijf verdiepingen en door een muur omgeven. De vierhoeken hebben schuin toelopende vierkante torens. De zware poorten, de torens en de hoge gekanteelde muren zijn soms versierd met reliëfs, tegeltableaus of schilderingen in geometrische vormen.

De indeling verschilt van kasba tot kasba.
De begane grond wordt gebruikt als stal. Op de eerste verdieping liggen voorraden opgeslagen voor de mensen en de veestapel. De andere verdiepingen worden als woonruimten gebruikt.

Een agadir is in de Sous, Anti-Atlas en Westelijke Hoge Atlas de naam voor een versterkte graanopslagplaats van een stam.|
Het is een stenen of lemen constructie bestaande uit óf een gang met aan weerszijden opslagruimten óf een binnenhof met daaromheen opslagruimten.

Het woord kasba wordt vrijelijk gebruikt voor allerlei woonvormen.
Meestal wordt er een fort mee bedoeld dat uit militaire overwegingen is gebouwd.
Lokale sultans bouwden kasba’s als centra van hun macht. Soms was er een leger in gevestigd.