Dragen verenigingsspeld(en)

Er bestaan binnen Defensie voorschriften voor het dragen van (Koninklijke) onderscheidingen in combinatie met onderscheidingen van civiele organisaties. Daarbij gaat het dan altijd om de draagvolgorde.
Het dragen van onderscheidingen op een burgerkostuum is nauwelijks aan regels onderworpen.
Het is volgens het Handboek Onderscheidingen van het ministerie van Defensie toegestaan om modelonderscheidingen in de voorgeschreven volgorde te dragen op een burgerkostuum ".... bij herdenkingsbijeenkomsten en andere bijzondere gelegenheden waarbij dit wordt vermeld ....."
Voor het overige gelden de voorschriften van de Kanselarij der Nederlandse Orden uit 1999.
Op een wandelkostuum mag men volgens die voorschriften bijvoorbeeld geen modelversierselen, maar wel een draagteken van een (ridderlijke) orde dragen.

Soms kent een onderscheiding een dwingend draagvoorschrift. Bij het besluit tot instelling van een Veteraneninsigne of van het Dutchbat III insigne is bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat deze op de linkerrevers van een wandelkostuum gedragen moeten worden.

Afgaande op de bestaande richtlijnen zijn de belangrijkste draagregels:
- onderscheidingen en insignes worden bij voorkeur alleen links gedragen ) dus niet en links en rechts; rechts dragen van officiŽle
 
   eretekens is nooit toegestaan.
- draag bij voorkeur op een wandelkostuum niet meerdere onderscheidingen en insignes tegelijkertijd; de keuze welke
 
  onderscheiding of welk  insigne men draagt is afhankelijk van de gelegenheid die men bezoekt;
- een officiŽle nationale onderscheiding gaat boven een onderscheiding van een particuliere organisatie; daarom komt particuliere
  onderscheiding
/ insigne altijd onder de officiŽle.

Het is dus mogelijk om - indien men daaraan behoefte heeft een Koninklijke onderscheiding ( bij voorkeur dus het draagteken) of nationaal ereteken te combineren met een erespeld van de LKV, OB of NOV, of met het teken van verdienste van de VBZ of vakbond voor Defensiepersoneel VBM-NOV.

De Koninklijke onderscheiding en - of het nationale ereteken ( zoals een veteraneninsigne) komt boven het verenigingsinsigne.
Het verdient aanbeveling om slechts ťťn verenigingsinsigne te dragen. In dat geval zal een ereteken wegens verdienste ( erelidmaatschap, teken van verdienste) de voorkeur hebben boven een insigne voor langdurig lidmaatschap.
Indien men een verenigingsereteken wegens verdienste wil combineren met een insigne voor langdurig lidmaatschap dan verdient het de voorkeur om het "verdienstenteken" het dichtst bij de binnenrand van de linkerrever te dragen.
Het teken voor langdurig lidmaatschap komt dus dichter bij de ( linker) oksel.

Bron: Verenigingsnieuws VBN
/
NOV Magazine Trivizier 9 / 2010.