Diversen
 • Dragen verenigingsspeld(en)
  Er bestaan binnen Defensie voorschriften voor het dragen van (Koninklijke) onderscheidingen in combinatie met onderscheidingen van civiele organisaties. Daarbij gaat het dan altijd om de draagvolgorde.
  Het dragen van onderscheidingen op een burgerkostuum is nauwelijks aan regels onderworpen.
   

 • De Amerikaanse Begraafplaats in Margraten
  Deze begraafplaats beslaat ruim 26 ha voormalig akkerland. Op 13 september 1944 werd deze plek bevrijd door eenheden van de 30e Infanterie Divisie van het Eerste Amerikaanse leger tijdens de opmars naar de Roer in het Roergebied in Duitsland. Dit ereveld was een van de eerste begraafplaatsen waar in Duitsland gesneuvelde Amerikaanse militairen werden begraven. Op 10 november 1944 nam het Negende Amerikaanse leger de begraafplaats in gebruik. Uit eerbied en dankbaarheid heeft de Nederlandse regering de grond in eigendom genomen en in eeuwig gebruik afgestaan.
   

 • Een tanker in de storm.
  5 december, St.Nicolaasavond roept bij mij altijd een herinnering op die een diepe indruk op mij heeft nagelaten.
  Voor die belevenis moeten we even terug naar 5 december 1958.
  Zoals alle vlootbalen van het eerste uur weten, ben ik na mijn marinetijd naar de koopvaardij verhuisd.
  Dit verhaal voltrok zich in die tweede periode.
   

 • De treinkaping bij Wijster en het optreden van de luchtdoelartillerie.
  Vrij vertaald naar op waarheid gebaseerde gebeurtenissen.
  2 december 1975

   

 • Geld voor de veerman
  De huidige marine kent nog steeds het gebruik dat de as van overleden marinemensen op zee wordt uitgestrooid.
  Vroeger mocht de familie op eigen verzoek bij de plechtigheid van de asverstrooiing zijn.
  Sinds enkele jaren is dat niet meer toegestaan, maar wordt de as op zee verstrooid vanaf ťťn van de mijnenjagers zonder dat de familie daarbij is.

   

 • Richtlijn Veteranen Platform Draaginsignes en Herinneringsspelden
   

 • Nationaal Monument voor de Koopvaardij  "De Boeg"
  Wij accepteren dat een oorlogsmonument  onderdeel is van onze samenleving. Dat betekent ook dat er rekening gehouden moet worden met gevoelens van de veteranen en vooral van de nabestaanden. Men mag van de overheid verwachten de waardigheid van een monument te respecteren. Dat was in 2004 voor het Nationaal  Monument voor de Koopvaardij De Boeg in Rotterdam niet het geval. 
   
 • Grootste reddingsoperatie in archieven verdwenen
  Voor de kust van BraziliŽ verging in 1927 een Italiaans schip met emigranten.
  De bemanning van het Nederlandse koopvaardijschip Alhena onder leiding van kapitein Hendrik Smoolenaars redde 536 mensen van een wisse dood.
  Hendrik was de vader van Bep Veldkamp - Smoolenaars
   
 • De doodlopende weg van goed fout 
  Een militair komt ruim een jaar geleden terug van een zware Ėindividuele Ė uitzending naar een Afrikaans land. Hij heeft daar een flinke portie ellende gezien. Koud terug op de kazerne krijgt hij te horen dat zijn functie is opgeheven. Een nieuwe functie is er niet.
   
 • Historie en Traditie van het Garde-Regiment Jagers
  "Bij het lezen van het hiernavolgende zult Gij kennis nemen van zowel blijde als droeve tijden, maar bovenal zal bij U het besef groeien, dan wel bestendigd worden, dat U een grote eer te beurt viel toen Gij Uw dienstplicht mocht vervullen bij de eerste regimenten van ons land, de Garderegimen- ten Grenadiers en Jagers."
   
 • Vlaggen Protocol
  Wanneer en hoe te vlaggen met de Nederlandse vlag.
   
 • Bergings en Identificatie Dienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).  
  De Tweede Wereldoorlog is al tientallen jaren voorbij. Toch heeft een klein onderdeel van de Koninklijke Landmacht er nog dagelijks handenvol werk aan. Regelmatig krijgt de Bergings- en Identificatie Dienst (BIDKL) melding van de vondst van zogenaamde "veldgraven,'.
   
 • Luciferdoosjes Japanse propaganda-machine uit IndonesiŽ
  Enkele covers van Japanse luciferdoosjes ten tijde van de bezetting van IndonesiŽ in W.O.II.
   
 • De Infanterist
  Het leven van een infanterist!......Bezint voor ge Begint!
   
 • De strijd om inlichtingen in de Archipel door de organisatie" NEFIS" in W.O.II
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1942-1945, waren Nederlanders en IndonesiŽrs in AustraliŽ verenigd in een organisatie die tot taak had militaire en andere inlichtingen te verzamelen binnen het door de Japanse krijgsmacht bezet gebied in het toenmalige Nederlands IndiŽ.
   
 • Geschiedenis van de Kon. Ned. Brigade "Prinses Irene"
  Het was op 11 Januari 1941, dat te Congleton in Cheshire (Engeland) de Koninklijke Nederlandse Brigade werd opgericht. Nederlanders uit alle delen van de wereld, ook zij, die in Mei 1940 of tijdens de bezetting naar Engeland waren overgestoken, vormden dit legeronderdeel.
   
 • Waarom zijn wij de Garde
  Als we nu kijken naar de huidige ceremoniŽle tenue van ons regiment dan blijkt dat vol met traditie te zitten. De kleur is nog altijd donkergroen met de jachthoorn op schouders, baret- gesp, knopen en de gesp van de nog altijd zwarte koppel met zwarte patroontassen.
   
 • Schaatsenrijden en de inbreker
  We hadden een winter in 1951 met genoeg vorst zodat het ondergelopen land bij de gasfabriek goed bevroren was en er werd volop geschaatst.

Beslissende zeeslagen - Royal Navy

Bronnen: Oude tijdschriften (Spiegel) uit W.O.II - uit de periode 1939-1943

 • Beslissende zeeslagen van de Royal Navy
  Op de 3de September 1939, toen de vijandelijkheden een aanvang namen, was de Britse Marine, de Royal Navy, overal op haar post om de strijd aan te binden en deze in nauwe samenwerking met de geallieerde vlooteenheden voort te zetten tot de onvoorwaardelijke overgave der aanvallers, in het Westen zowel als in het Oosten. 
   

 • De slag bij de Plata rivier
  De verliezen aan koopvaardijschepen in de Zuid-Atlantische Oceaan, waarvan de Clement de eerste was, die op 30 september 1939 tot zinken werd gebracht, wezen al sedert lange tijd op de aanwezigheid van een Duitse kaper, waarschijnlijk een "vestzak-slagschip," in deze wateren. 
   

 • De twee zeeslagen bij Narvik
  In de nacht van 9 op 10 april 1940 stoomde het 2de flotille torpedojagers, bestaande uit de schepen Hardy, Hotspur, Hostille, Havoc en Hunter in weerwil van zware mist en sneeuwstormen, de nauwe ingang van de Ofot Fjord binnen.
   

 • Overwinning Fleet Air Arm bij Taranto
  De Fleet Air Arm had reeds in vredestijd een nauwkeurige aanvalstactiek uitgewerkt, in de overtuiging dat de vrede eigenlijk geen ware vrede was.
   

 • De nachtelijke overwinning bij Matapan
  Terwijl de overwinning van Taranto in de eerste plaats door de Fleet Air Arm werd bewerkstelligd, was de slag bij Matapan een schitterend voorbeeld van de onderlinge nauwe samenwerking tusschen de Fleet Air Arm en de vloot.
   

 • De ondergang van de Bismarck
  Op de avond van den 19de mei 1941, rapporteerde een verkenningsvliegtuig, dat de Bismarck en de Prinz Eugen in zee gestoken waren. Deze eerste reis van de Bismarck zou tevens de laatste zijn !
   

 • De ondergang van de Scharnhorst
  's Morgens om 9.30 uur werd, terwijl het laatst genoemde eskader het konvooi escorteerde, het slagschip Scharnhorst gesignaleerd, dat onmiddellijk onder vuur werd genomen ten Zuid-Oosten van Beren-eiland.
   

 • De strijd in de Middellandse Zee - Het Zuidelijk front
  De beheersing van de Middellandse Zee door de As-mogendheden zou een ramp zijn geweest in omvang alleen te vergelijken met een Duitse invasie van Engeland.
   

 • De situatie in 1940 - De konvooien komen er door
  Geen zee of oceaan ter wereld is van zoveel belang voor zoveel mensen van zoveel verschillende rassen en nationaliteiten als de Middellandse Zee.
   

 • De Royal Navy neemt de leiding
  Op 10 juni 1940, om 12 uur 's nachts, verklaarde Italie de oorlog. Bij zonsopgang de volgenden morgen bracht Admiraal Cunningham zijn vloot naar buiten.
   

 • Tragedie in het westen
  Terwijl Admiraal Cunningham de overmacht die hij in het oostelijk bassin had verkregen wist te vergroten en uit te breiden, waren er in het westen maatregelen genomen teneinde de uiterst gevaarlijke toestand te verbeteren die daar was ontstaan na de val van Frankrijk, waardoor dit gedeelte vrijwel alle protectie had verloren.
   

 • Het evenwicht wordt hersteld
  Om 2 uur in den morgen van den 28ste oktober 1940 werd Mussolini's ultimatum aan Griekenland ter hand gesteld. En onmiddellijk besloot de Britse regering de Grieken te hulp te komen.
   

 • De vloot komt het leger te hulp
  De bevoorrading van grote troepenmachten op verre afstand van de Britse eilanden is een der grootste problemen geweest van deze oorlog. De wijze waarop Groot BrittanniŽ er in is geslaagd dit probleem op te lossen, is een geweldige prestatie te noemen.
   

 • Duikboten en vliegtuigen in de strijd tegen Rommel
  Begin 1941, toen de Luftwaffe boven de Middellandse Zee verscheen, werd bij het eiland Malta een onderzeebootflottille gevormd. De commandant van dit flottille kreeg van Sir Andrew Cunningham de boodschap mee: ,Uw opdracht is te beletten dat schepen der As-mogendheden Tripoli bereiken."
   

 • De eerste landingen in ItaliŽ en Noord-Afrika
  De geallieerde landingen, eerst in Noord-Afrika en daarna op SiciliŽ en het Italiaanse vasteland, waren het logische gevolg van de Britse heerschappij ter zee. Zonder ongeval waren duizenden schepen in het geheim naar de landingsplaatsen in Algiers gebracht. Zodoende kregen het leger en de luchtmacht in Egypte uitgebreide versterkingen.
   

 • Betekenis van de overwinning in de Middellandse zee
  Toen de As-mogendheden waren verdreven uit Noord-Afrika, uit de eilanden in het centrale deel van de Middellandse Zee en uit Sicilie, SardiniŽ en Zuid-Italie, was de Middellandse Zee opnieuw open als zeeweg.