IndonesiŽ
 • Herinneringen van een soldaatje
  Herinneringen aan het Vrouwenkorps van het KNIL 1948 - 1950 door Marga Rijk

   
 • Zeer verhoogde waakzaamheid /  Malang 9 maart 1950
  Publicatie van Bataljonsarts 423e Bat.inf    Dr. C.J. Sikkel
   
 • Het ging soms te ver....
  Geurt van de Scheur denkt dagelijks aan zijn gesneuvelde makkers. Zijn vrouw Jannie zegt: ďHij slaapt slecht.
  Dan doe ik het licht aan en dan gaat het weer.Ē Geurt: ďJa, ik heb een goed geheugen ÖĒ

   
 • Ik denk aan Djokja
  Verslag van paratrooper vaandrig W. Rey over de luchtlanding op MAGOEWO 18 december 1948.
   
 • In IndiŽ hadden wij destijds bij het derde peloton twee honden. (en twee bruine jongetjes)
  Die honden deelden het leven van de jongens. Zij gingen graag mee op patrouille. Vooral carrierpatrouilles. Daar waren zij helemaal weg van.
  Aad van Veldhuizen, december 2005.
   
 • De tropenjaren van het Tweede Mitrailleur Bataljon.
  door Aad van Veldhuizen,   november 2005
   
 • Sprong boven Djokja
  Daar staan ze! Vijf uren hebben ze mogen slapen. Ze dragen een pak op hun rug. Parachutisten! Ze weten wat er gaat gebeuren.
   
 • Terug en vooruitblikken  
  Wat onze terugblik betreft raadpleeg ik toch wel eens mijn fotoalbum met de daarin vergeelde plaatjes van de jaren 1946-1950.
   
 • Jij gaat even naar Solo
  ..JIJ gaat", zei een hooggeplaatst persoon, ",morgen even naar Solo om dat en dat te doen en daarna kom je zo gauw mogťlijk kombali".
   
 • Frans Berings mocht het licht uit doen
  Frans Berings was ťťn van de laatste Nederlandse militairen die vanuit IndonesiŽ terugkeerden naar Nederland.
   
 • Reisimpressies van een Jager  
  Schrijven is niet echt een hobby van me, maar omdat er diverse malen is gevraagd aan de 1e compagnie om ook eens wat van zich te laten horen, wil ik proberen wat persoonlijke herinneringen op papier te zetten.
   
 • Tropenimpressies van een Jager
  Mijn ervaringen als soldaat bij de 1e cie.-3e pel.-groep 1, vanaf de aankomst te Ambon op maandag 29 december 1947.
   
 • Afscheid van Ternate
  Ervaringen van Frans Machielsen, Jagers -2e Cie -2e pel. die op Ternate verbleef van 1-1-1948 tot 1-4-1949
   
 • Kerst 1948  
  Kerst 1948 toen de tweede politionele actie net zes dagen oud was. Maar ik had in die paar dagen al vier jongens verloren. En dan is het KERSTFEEST. Uit mijn dagboek van die dagen diep ik herinneringen daaraan op.
   
 • Nachtvlucht boven Java
  Het is een aardedonkere nacht en we staan op de contrůle-toren van de Vliegbasis Kali Djati.
   
 • Herinneringen aan mijn diensttijd in IndiŽ
  Na thuiskomst, kwam al gauw de gevreesde oproep voor de keuring, die uitsluitend eentjes liet zien. 100 % o.k. ! Ik had niet het lef mij door allerlei trucs te laten afkeuren.
   
 • Verlofcentrum De Vuurvlieg
  Ďn Verlofcentrum" dat iedere week zo'n 600 man kan bergen en dat draait onder leiding van de luitenant Ferrier en z'n chef d'equipage, de sergt. maj. der marns. 
   
 • Kon.marine - Hr.Ms.Banckert bijt van zich af
  Een vaal gordijn van gestaag neerdruppende regen hangt over Sibolga, wanneer Hr. Ms. "Banckert" op 10 Mei 1947 de Baai van Tapanoeli binnen vaart.
   
 • De bevrijding van Bodjonegoro
  Pater Vroom is ziek geweest, een behoorlijk tijdje ĄBodjonegoro" bleef liggen, maar wij hadden geduld.  Totdat het door de pater kon worden afgemaakt en wij het hier plaatsen, echt, als de belevenis van een man, die niet alleen bij de mariniersbrigade een hoogstaand  priester is, doch ook:  een waarachtig marinier. 
   
 • Het 860 squadron in IndonesiŽ
  860 Squadron was een squadron van vliegtuigen die er voor bestemd waren om in nauwe samenwerking met de marine op te treden met name van vliegdekschepen. 
    
 • 1947 Hr.Ms. Piet Hein thuisgevaren  
  In de vroege ochtend van 26 Augustus 1947, is Hr. Ms. torpedobootjager Piet Hein" uit Tandjong Priok vertrokken voor de thuisreis naar Nederland. Het schip was reeds eerder voor thuisvaren aangewezen, doch in verband met de politionele maatregelen van 21 Juli t/m 4 Augustus j.l., waarin het schip eveneens een werkzaam aandeel heeft gehad, moest de uitvaartdatum verschoven worden.

   
 • Wat ik altijd al wilde vertellen...   
  Plaats, kampong Banjoe-Oerip. De kampong ligt in de omgeving van de plaats Padangan op Oost-java. door C.Hartsuiker

   
 • Het Heilig Kanon van Batavia
  Tal van militairen. die op het punt staan te demobiliseren, maken van de gelegenheid gebruik om de bezienswaardigheden van Batavia 's oude benedenstad eens te gaan bekijken.  Het "Heilig Kanon", niet ver van de Amsterdamse Poort. vormt een belangrijk object van dergelijke  toeristische excursies naar historisch Batavia. 
   
 • Herinneringen aan Gen. Spoor
  Het ligt allerminst in mijn bedoeling, te proberen wijlen de Generaal Spoor te schetsen als Generaal of als Legeraanvoerder, deze gedachte is verre van mij, want dat zullen de geschiedschrijvers ongetwijfeld beter kunnen doen, maar ik zal trachten U iets te vertellen omtrent mijn persoonlijke ervaringen, opgedaan, tijdens de periode waarin ik als adjudant van Generaal Spoor mocht optreden. M. Merkelbach.

HERINNERINGEN AAN DE REIS VAN Hr.Ms. "KAREL DOORMAN" (1) NAAR NED. OOST-INDIE  - 1946 - 1947  in vijf delen.
Door A. de Booy (oud-commandant)