Korea - NDVN
 • ‘Ik zou het zo weer doen. Maar Korea niet.’
  “Het was niets bijzonders.” Dit zinnetje spreekt Herbert Kuin (74) vaak uit als hij het heeft over zijn ervaringen in
  Korea (1952 - 1953). Hij gaat naar de herdenkingen in Schaarsbergen. “Maar ik blijf wel in de tent.”

   
 • Nederlandse participatie in de Korea-oorlog
  Het transportschip Zuiderkruis vertrok op 26 oktober 1950 uit Rotterdam met het 636 tellende Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) aan boord, waarna verschillende aanvullingsdetachementen volgden. De strijd leek al grotendeels gestreden toen de Zuiderkruis uit Rotterdam vertrok. Dit gevoel bleek echter te optimistisch.
   
 • Frontnieuws Een terugblik 1951
  Een bloemlezing van een aantal artikelen uit de maart-april 1951 periode.- Telegraaf
   
 • Leendert Don ging naar Korea als U.S.soldaat
  Hier kan u kennis nemen van een beknopte beschrijving over de belevenissen van Leendert Don, die in dienst van het Amerikaanse leger werd uitgezonden naar Korea.
   
 • Korea-Manusamaheuvel januari 1952
  Op 2 jan. 1952 gaf C-2 Div. opdracht de offensieve acties te hervatten met het doel krijgs gevangenen te maken. De Nederlandse Bataljons Commandant (BC), Lkol Christan, laat er geen gras over groeien en stuurt in de nacht van 2 op 3 jan. een patrouille, onder leiding van een luitenant, uit in de richting van de Manusamaheuvel.
   
 • Schreeuw in de (Nieuwjaars) nacht
  Die dag was het 31 december. Het land was bedekt met een dikke laag sneeuw en het vroor dat het kraakte. Elf uur `s avonds. Een donkere nacht; dikke wolken hingen in de lucht, zo nu en dan kwamen de maan en de sterren er tussendoor, maar het was van korte duur.
   
 • Watersnoodramp bereikte ook Korea  
  Het is vijftig jaar geleden dat wij in Korea bericht kregen dat er een verschrikkelijke ramp was voltrokken in Zeeland. De dijken waren doorgebroken en honderden mensen en vee waren verdronken.
   
 • Silverstar Hill - de stellingenoorlog
  In oktober 1951 was de gevechtskracht verhouding tussen de VN troepen en de communistische tegenstander zodanig beide partijen geen of nauwelijks terreinwinst meer boekte.
   
 • Zij gaan er op af
  Twaalf man lopen in colonne de besneeuwde tjot af; een luitenant, acht tirailleurs, een sergeant een radioman en een hospik. Het is nacht, het is koud, het is stil.
   
 • Oorlogsveteranen bidden bij oorlogsmonument Yongsan
  Vele Nederlandse oorlogsveteranen kennen de veteranen uit de Koreaanse oorlog. Herkennen ook het fiere embleem van het indianenhoofd op de rechtermouw, maar weten relatief weinig van de achtergronden van de verschrikkelijke oorlog die destijds in Korea woedde.
   
 • Wij hadden de Chinezen afgelost
  In die dagen zong Franky Lane op indrukwekkende wijze: "Jezebel" en de Zuid- Koreanen hun folksong "Arirang ". Wij neurieden het een beetje mee.
   
 • Van Koeien en Kussens
  In "Bulletin" het blad van de Amerikaanse Second Infantry Division Korean War Veterans Alliance verscheen onlangs een verhaal over die gekke "Dutchies" die dingen deden waar een US militair niet aan zou denken.
   
 • Hollandse soldaat: degelijk, efficient, moedig
  Hier in Wonju weet iedereen mij te vertellen van twee van de opvallendste onderdelen, die ooit hun spoor door de Koreaanse heuvels trokken: de Hollanders van het 38e en de Fransen van het 23e infanterieregiment.
   
 • Te land, ter zee en in de lucht
  De strijd in Korea werd niet alleen te land en ter zee maar ook in de lucht gevoerd al vond dat doorgaans buiten ons gezichtsveld plaats.
   
 • In de val
  Volkomen onverwachts werden wij geconfronteerd met iets waar wij nooit aan gedacht hadden. Wat wij toen zagen hadden wij voor niet mogelijk gehouden, maar het gebeurde wel.
   
 • Onze mannen in Korea
  Een van de zaken die ons in Korea "dwarszat" was wel het tekort aan belangstelling van leden van de Nederlandse politieke- en militaire top. Er werd niet verwacht dat zij bij ons "de deur plat zouden lopen" maar enige persoonlijke belangstelling was toch welkom geweest.
   
 • NDVN - De eerste inzet
  Nadat op 23 november 1950 het NDVN in Pusan ontscheept was en vervolgens 10 dagen in Taegu verbleef om haar materiaal in ontvangst te nemen en te oefenen, vertrok het detachement op 4 december in noordelijke richting naar Suwon.
   
 • 23 juni 1951 Twee jaar Touwtrekken 27 juli 1953
  In de periode dat het NDVN zich in Korea bevond speelde zich boven onze hoofden vanaf medio juni 1951 tot medio juli 1953 een politiek spel, misschien beter gezegd een politiek drama af, waarvan wij geen benul hadden en waarin de wederzijdse krijgsgevangenen een hoofdrol speelden.
   
 • Uit de oude Doos - Korte verhalen over het NDVN
  Onder de bittere koude van Korea lezen wij zo of en toe eens in Hollandse courant doch wat onze mensen daar eigenlijk presteren, dat weten de meesten daar helaas niet. Een Amerikaanse correspondent bezocht de Nederlanders en hij schrijft het volgende relaas.
   
 • Vrijdag de 13de
  De mannen in Korea waren niet bijgelovig, althans veruit de meeste niet, integendeel, zij waren heel nuchter. Zij hadden hun geloof van huisuit meegekregen en beleefden het hoogst persoonlijk en meestal alleen, omdat de aalmoezenier of de legerpredikant niet overal konden zijn, maar los daarvan geloofden zij alleen maar wat zij zagen en voelden.

Korea - Marine

De marine in de Koreaanse oorlog 1950 - 1955  Samenstelling: Chris Mark
 • Ter inleiding
  De Koninklijke marine verbood om in oorlogstijd een dagboek bij te houden. Aan deze "illegalen", de waamemers aan boord van de schepen die hun verhaal voor "Alle Hens" optekenden hebben wij te danken dat wij er kennis van kunnen nemen.
   
 • Een Rumoerige Morgenstilte
  De oude naam van Korea luidt: "Chao Sien", hetgeen betekend: "Land van de Morgenstilte". Die morgenstilte moet echter symbolisch worden gezien, want door de eeuwen heen is Korea altijd een roerig land geweest met veel strijd om de macht en wisselend beheer.
   
 • Hr. Ms. Evertsen bijt het spits af
  Dit verhaal begint eigenlijk om half elf in de avond van 3 juli 1950, toen Hr.Ms. Evertsen afmeerde langs de Madoerokade in Soerabaja.
   
 • Kerstmis 1950
  De volgende morgen, de dag vóór Kerstmis, voer de Evertsen een eind de Inchon-rivier op om zonodig het Nederlandse Detachement Verenigde Naties, het Regiment Van Heutsz, dat ten noorden van de rivier in moeilijkheden was geraakt, te evacueren.
   
 • Eindelijk naar huis
  Het verblijf van Hr.Ms. Evertsen aan de oostkust van Korea is een opmerkelijke periode geweest van haar algehele aanwezigheid in de Koreaanse wateren. Niet alleen vanwege het soms kordate en doeltreffende optreden tegen vijandelijke doelen, maar zeker ook door de manier van aanpassen aan de andere schepen onder de vlag van de Verenigde Naties.
   
 • Hr.Ms. Van Galen presenteerd zich
  Op vrijdag 16 maart 1951, precies om 12.00uur, vertrok Hr.Ms. Van Galen met het naamsein D 803 op haar boeg, onder commando van Kltz. A.M. Valkenburg uit Nieuwediep.
   
 • Daar bij die molen
  De dageraad van 7 mei was nauwelijks aangebroken, of er kwam een telegram binnen met de opdracht op te stomen naar een tientallen mijlen noordelijker gelegen plek, waar een B-29 zware bommenwerper in zee was gestort. De vier vliegers waren met hun parachutes waargenomen en het verzoek was hen zo snel mogelijk op te pikken.
   
 • Tyfoon Ruth
  De windsnelheidsmeter die tot 70 mijl kan aanwijzen, is al doorgeslagen en men schat de windsnelheid op 80 tot 100 mijl per uur. Dit is tweemaal de kracht van een orkaan en hierdoor wordt de zee hoog opgejaagd. Op de brug, waar de ooghoogte 12 meter is, wordt dan nog geregeld tegen een waterberg van drie meter opgekeken, zodat de totale golfhoogte soms 15 meter bedraagt.
   
 • Operatie Athenaeum
  Op zondagmorgen 18 november 1951 vond op de Staf te Sasebo een geheime briefing plaats die een belangrijke fase in het optreden van Hr.Ms. Van Galen in Korea zou betekenen.
   
 • De taak meer dan volbracht
  Op donderdag 28 februari verscheen om 08.30uur de aflosser Hr.Ms. Piet Hein bij de Naval Dock Yard en alle hens liep uit om het volgende Nederlandse oorlogsschip te verwelkomen. De loopplank werd uitgelegd en even daama begroette men elkaar met blijde gezichten.
   
 • Hr.Ms. Piet Hein - En...het bier was weer best
  Vrijdag 18 januari 1952 was een dag die door de mensen van Hr.Ms. Piet Hein niet snel vergeten zal worden. Terwijl een noordwesterstorm over de kop van Noord-Holland raasde met een snelheid van zo'n 40 mijl per uur, gingen om 11.00uur de trossen van deze torpedobootjager in de vaderlandse vlootbasis los.
   
 • Een bijzonder kind...en dat is ie
  Het was wachten tot donderdag 27 maart, de aanvangsdatum van de eerste patrouille. Meteen werd alles menens! Het eerste schemeralarm werd gegeven.
   
 • Piet Hein's eigen trein
  Van alle kanten stroomden de gelukwensen binnen, waaronder het volgende van Rear-Admiral John Gingrich: "Delighted to welcome you to the Trainbusters Club". (Van harte welkom als lid van de treinkrakers club).
   
 • Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau - Maurie
  "Maurie?" Wie of wat is dat? Is het ergens een naam van? Klopt!  De naam van het scheepshondje van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau F 802). Maar laten we nu niet op de dingen vooruit lopen en bij het begin beginnen.Eerst brak vrijdag de 21ste november 1952 aan, de dag van vertrek.
   
 • Noodgedwongen naar Pusan
  Meteen werd het vuur weer geopend en hierbij werd telegrafist 1e klas Cees van Vliet dodelijk in het hoofd getroffen. Deze stortte voorover over de sloepsmotor heen. Ook de verbindingsofficier werd zwaar gewond door een schot in de linker borst.
   
 • De landingen bij Sunwi Do en Yuk To
  Het schip bevond zich op dat moment ongeveer 1.000 meter van het strand, waarbij de Boforsbemanningen rustig langs de heuvels veegden, zo laag soms, dat de granaten slechts enkele meters over de prauwen scheerden. Kort hierna werd het vijandelijke vuur gestaakt.
   
 • De Maurits heeft er balen van !
  Zo begon Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau aan haar welverdiende thuisreis langs Midway, Honolulu, San Francisco, San Diego, Acapulco, Balbao, Christobal, Willemstad, Port of Spain, Paramaribo en St. Vincent, om te eindigen, niet in Den Helder, maar... in IJmuiden.
   
 • Hr .Ms. Dubois
  Onder redelijk gunstige weersomstandigheden en zeer grote belangstelling, vertrok de Dubois op 15 september 1953 om precies 11.00uur uit Den Helder.
   
 • Airraid-Warning-Yellow
  In een mum van tijd waren alle posten bezet en even later kwam er een vijandelijke Mig laag over scheren. Hij deed niks, maar toch...
   
 • Hr.Ms. Van Zijll sluit een periode af
  Geheel onverwachts werd op 23 december 1954 een Alle Hens voor de boeg gehouden. Met het telegram in zijn hand, maakte de commandant het volgende bekend: "Bij beschikking van de Minister van Marine, zal Hr.Ms. Van Zijll vervroegd uit de Koreaanse wateren worden teruggetrokken, omdat de Nederlandse Regering heeft besloten haar bijdrage aan de Verenigde Naties in het Koreaanse conflict. te beëindigen.
Reisverslag Hr. Ms. Johan Maurits Zoals het in 1953 in Alle Hens is verschenen. door W.Sizoo
 • Maurits  inleiding Het schip wordt gereed gemaakt.
 • Maurits - deel:1    Het waren drukke dagen. - Toen kwam Vrijdag 21 November en het was eindelijk zover!
 • Maurits - deel:2    Malta en Maurie.- Sinterklaas en ceders - Beyrouth en Baälbeck - Keerkring en kort khaki.
 • Maurits - deel:3    Kerst en Colombo. - Oliebollen en olieladen - Hongkong en Harcus - Kanons en kindjes-kopen.
 • Maurits - deel:4    Sasebo, Kleren, kou en Korea. - The mapleple-leaf forever - Liggen ten anker av
 • Maurits - deel:5    Afleiding en ankeren. - Kure en Curiositeit - Goalschieten en echt schieten.
 • Maurits - deel:6    Assisteren bij evacuatie Sunwi-Do - Miya-Jima.
 • Maurits - deel:7    Wapenstilstand en Pandorra. - Commander Task-Unit en laatste loodjes
 • Maurits - deel:8    Beppu stad mijner dromen.- Tokiogangers aantreden aan de valreep - California here I come...
 • Maurits - deel:9    Sinterklaas, Hollywood en 13 admiralen.- Kerststemming in Panama - De Laatste loodjes.