Lucky Joseph zamelt in voor Rampenfonds - watersnood 1953

Lucky heeft zich totaal ingezet voor de geldinzameling voor het Rampenfonds.
Deze uiterst prijzenswaardige daad heeft echter voor de lezers van "Alle Hens" het nadeel - dat men in dit geval gaarne aanvaardt, naar wij aannemen - dat Lucky niet de tijd heeft kunnen vinden om zijn maritieme belevenissen op schrift te stellen.
Wij vestigen nu al ons hoop op de volgende maand en zijn overtuigd dat Lucky ook op het terrein van geld inzamelen een belangrijk succes geboekt moet hebben.

noot redactie: 
U hoeft niet zolang te wachten.......ga gewoon naar deel 20