ďKONINGIN EMMA DER NEDERLANDENĒ  Aanvankelijk  ďDE RUYTERĒ

Op 6 November 1876 op Rijkswerf te Amsterdam op stapel gezet en op 20 januari 1879 te water gelaten. Op stapel gezet als "DE RUYTER", doch op 7 januari 1879 herdoopt in "KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN". Afmetingen: 80 x 12.50 x 6.10 m. 3160 ton wv.91.85   2732 PK. 14.10 mijl. Bemanning 200 koppen.

Het schip was van ijzer gebouwd met hout bekleed. 4 ketels. Dubbelbladige schroef met een diameter van 4.88 M. Zeiloppervlak 1585 M2. Machines en ketels van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere werktuigen te Amsterdam. 
In dienst gesteld op 1 december 1880. Op 15 januari 1881 van Nieuwediep naar Oost IndiŽ via Rio de Janeiro en van Oost≠IndiŽ naar Japanse en Chinesche havens. 3 december 1881 te Batavia terug. 

Het schip assisteert op 7 maart 1885 Zr.Ms. "LEEUWARDEN", welk schip op de kust van Atjeh op een rif was gelopen. 29 december 1885 van Oost IndiŽ via Kaap de Goede Hoop naar Nederland en 16 april 1886 te Willemsoord. 
Op 15 november 1886 van Willemsoord naar Curacao en in 1887 een reis door de Caraibi- sche Zee en vandaar naar New York en Philadelphia ter bijwoning van het eeuwfeest van de constitutie der Verenigde Staten. 
Van 10 december 1887 tot 5 januari 1888 bezoek aan de Engelse bovenwindse eilanden, Colombia en Venezuela. Op 25 maart 1888 te Curacao terug. 16 juli 1888 van Curacao naar Haiti ter bescherming der Nederlandse belangen, van welke reis op 29 juli daaraanvolgend te Curacao terug. 

Op 17 oktober 1888 van Curacao naar Nederland en op 21 december 1888 aldaar uit dienst gesteld. 20 november 1888 NNW. wind met stormvlagen was het niet mogelijk de Texelsche zeegaten te bereiken en moest te IJmuiden worden binnengelopen. Geheel IJmuiden was op de been en de reddingboot werd gereed gemaakt, teneinde eventueel hulp te verlenen. Op 27 november 1888 IJmuiden verlaten, gesleept door de sleepboten "Hercules" en "Simson" en op 27 november daaraanvolgend te Nieuwediep gemeerd. 

17 mei 1890 weer in dienst gesteld na herstelling en voorzien te zijn van nieuwe ketels. Op 5 juni 1890 vertrokken voor een oefeningstocht in Noord en Oostzee, waarbij Stockholm, Kroonstad en Petersburg werden bezocht. 22 augustus daaraanvolgend te Nieuwediep terug. 11 oktober 1890 van de rede van Texel vetrokken voor een oefeningstocht in de Atlantische Oceaan, waarbij onder meer Zuid Amerika en Zuid Afrika werd aangedaan, van welke reis op 6 mei 1891 terug. 

Op 10 oktober 1891 in divisieverband met Hr. Ms. "JOHAN WILLEM FRISO" en "VAN GALEN" voor gezamenlijke oefeningstocht in Atlantische Oceaan. 
Op 28 december 1891 te Simonsstad, waar de divisie werd ontbonden en Hr.Ms. "KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN" naar Oost IndiŽ vertrok. Aankomst Batavia, februari 1892. Het schip nam in 1894 deel aan de Lombokexpeditie. Op 13 januari 1896 van Soerabaja via Kaapstad naar Nederland en 12 mei daaraanvolgend te Nieuwediep. 22 mei 1896 uit dienst gesteld en in herstelling. 

Op 16 juni 1897 weer in dienst en op 15 juli daaraanvolgend van Vlissingen via de Turkse wateren naar Oost IndiŽ, waarbij het schip van 3 augustus tot 20 september te Smyrna verbleef. Het fregat sleepte in april 1898 het 3000 tons dok van Soerabaja naar Sabang met Hr.Ms. "ATJEH" en "EDI" en het gouvernements stoomschip "ZEEDUIF". Op 15 februari 1900 uit Oost IndiŽ via Kaap de Goede Hoop naar Nederland vertrokken, na vooraf te Soerabaja de kanons van 17 cm te hebben achtergelaten om op de aan te leggen verdedigingswerken ter plaatse te worden opgesteld. 11 juni daaraanvolgend te Nieuwediep en 23 juni uit dienst gesteld. In 1908 door de werf "de Lastdrager" te Den Helder ingericht tot logementsschip. 16 november 1908 in dienst gesteld als logementsschip ter vervanging van het torpedoinstructie- schip "MARNIX". In 1920 Wachtschip te Willemsoord. Op 14 mei 1940 aldaar in Duitse handen gevallen. In 1942 te Den Helder gekapseisd en gezonken. In april 1943 gelicht en daarna ten Noorden van Fort Harssens tot zinken gebracht.

Bron: De tekst en de 2 fotoís zijn afkomstig van het IMH. 
augustus 2001 via George J.Visser