Eindelijk gerechtigheid voor KNIL-veteraan.


Meer dan 65 jaar na dato, is het Ruud Spangenberg gelukt met een hamerbrief (een open brief) de tekst op de certificaten van het
Oorlogsherinneringkruis en de Eretekens voor Orde en Vrede die de minister van Defensie aan hem gaf in 1953 namens een niet bestaand leger
verandert te krijgen.

Als KNIL veteraan voelde hij zich door de officiŽle naamgeving van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger op de bovengenoemde certificaten,
ernstig gekrenkt.
Hij schreef diverse brieven hierover aan de minister van Defensie en onze Kroonprins.
Diende een klacht in bij de klachtenfunctionaris voor veteranen.

Veteraan Ruud Spangenberg viel over het gebruik van het woord "Indonesisch" in de aanduiding voor het KNIL.
Ruud gaf aan dat het heel veel voor hem zou betekenen als hij vervangende aktes zou kunnen krijgen voor de aan hem uitgereikte eretekenen.
In de in 1953 aan het uitgereikte aktes stond immers zeer prominent dat deze waren uitgereikt voor zijn dienstvervulling en inzet in het
Kon. Ned. Indonesisch Leger terwijl veteraan Ruud Spangenberg gediend heeft in het Kon. Ned. Indisch Leger (KNIL) en juist gevochten had tegen het leger van Republiek IndonesiŽ.

Het zou persoonlijk heel veel voor Ruud Spangenberg betekenen indien hij alsnog nieuwe certificaten met de aangepaste tekst zou mogen ontvangen.
Dank zij de Minister van Binnenlandse Zaken ontving hij inmiddels na een lange reeks van jaren toch de goede certificaten.

Ruud vond het in en in treurig dat dit moest gebeuren na een actieve deelname aan de politionele acties in het voormalig Nederlands IndiŽ direct na een verschrikkelijke krijgsgevangenschap aan de Siam Birma dodenspoorweg.
Maar nu na zoveel jaren een gelukkig sluitstuk na een traumatische tijdsperiode om met zulk een vernedering te moeten blijven leven.
Dus eindelijk gerechtigheid.
 

     


     Klik voor een vergroting op een certificaat.
 

Eťn en ander is ook te vinden op de website van Ruud: www.gadjamerah.nl
Door op de linkerkolom de uitgereikte certificaten aan te klikken kan je die zien en vergroten door erop te klikken.