DE EERSTE LANDINGEN 

De geallieerde landingen, eerst in Noord-Afrika en daarna op SiciliŽ en het Italiaanse vasteland, waren het logische gevolg van de Britse heerschappij ter zee. Zonder ongeval waren duizenden schepen in het geheim naar de landingsplaatsen in Algiers gebracht. Zodoende kregen het leger en de luchtmacht in Egypte uitgebreide versterkingen.

 


Een vloot van geallieerde invasie-schepen strekt zich uit zover het oog reikt. Het doel is SiciliŽ.

Tegen het eind van 1942 vonden zowel in het oosten als in het westen van de Middellandse Zee groote gebeurtenissen plaats. Britse en Amerikaanse troepen landden in een aantal plaatsen in Algerie ; en het Britse Achtste Leger won de slag bij El Alamein en begon de opmars die niet gestuit zou worden voor Kaap Bon. Duizenden schepen hadden veilig en onopgemerkt de landingsplaatsen in Algerie weten te bereiken en leger en luchtmacht in Egypte waren voorzien van uitgebreide versterkingen.


Landingsvaartuigen van allerlei type dienden om de troepen aan land te zetten.

Beide feiten zouden echter onmogelijk zijn geweest indien het de Geal Merden niet gelukt was gedurende twee en een half jaar oorlog de heerschappij in de Middellandse Zee te behouden. Een heel jaar lang rustte deze taak op de schouders van Engeland alleen. Het leek zeer juist gezien dat Sir Andrew Cunningham, die in deze moeilijke jaren het zwaarste deel in de strijd had gehad, werd aangewezen tot opperbevelhebber ter zee bij de geallieerde landingen in NoordAfrika totdat de strijd in de Middellandse Zee tot een gunstig einde zou zijn gebracht. De Royal Navy had nog veel werk voor de boeg, zowel in verband met de bevoorrading der legers in oost en west als in de strijd tegen de Duitse onderzeeboten, die probeerden het verloren terrein te herwinnen. Tripoli kwam weldra ten val, Tunis volgde - en de Royal Navy droeg er zorg voor dat niet meer dan 500 van Rommel's en van Arnim's manschappen over zee wisten te ontkomen.
Daarna kwam het karwei van het schoonvegen van de Italiaanse eilanden Pantellaria, Lampedusa en Linosa in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee.
De aanval op Sicilie was het onverbiddelijk gevolg - en nadat dit belangrijke eiland genomen was, volgde de invasie van het Italiaanse vasteland. Het ineenstorten van Italie vond niet lang daarna plaats en de strijd in de Middellandse Zee was gewonnen.


Het Italiaanse slagschip Italia voor anker in de haven van Malta.