BETEKENIS VAN DE OVERWINNING IN DE MIDDELLANDSE ZEE

 Toen de As-mogendheden waren verdreven uit Noord-Afrika, uit de eilanden in het centrale deel van de Middellandse Zee en uit Sicilie, Sardinie en Zuid-Italie, was de Middellandse Zee opnieuw open als zeeweg. Dit betekende een grote besparing van scheepsruimte. Want voor een schip dat 12 mijl per uur maakt, is de weg naar Suez via de Middellandse Zee minstens 28 dagen korter dan de route om de Kaap de Goede Hoop. Scheepsruimte op die manier gewonnen kon weer worden aangewend voor andere doeleinden. Zodoende heeft de overwinning in de Middellandse Zee het grote offensief der Verenigde Volkeren bespoedigd en de datum van de bevrijding der bezette gebieden in Europa naderbij gebracht.


De Italiaanse vloot was machteloos tegenover de salvo's van de Nelson.

Bovendien vraagt een invasie om een groot achterland waar de stoottroepen verzameld kunnen worden en waar reserves en voorraden kunnen worden opgeslagen. Geheel Noord-Afrika in geallieerde handen betekende dat de gehele zuidkust van Europa open lag voor een invasie. Duitsland zag zich dus genoodzaakt zijn troepenmacht te verspreiden om op alle punten tegen een mogelijke inval gewapend te zijn.
Korte tijd na den vorige oorlog voorspelde een Frans generaal dat de beslissende slag van de volgende oorlog geleverd zou worden op de kust van Noord-Afrika.Het is zeer wel mogelijk dat de geschiedenis zal uitwijzen dat hij gelijk had - hoewel de strijd in Noord-Afrika te beschouwen is als een onderdeel van de strijd om de Middellandse Zee.


Het wrak van de Italiaanse kruiser San Georgio in de haven van Tobruk.