Voormalig Nederlands Nieuw Guinea
 • “Code Wolk”
  De 928e afdeling Lua op Biak tussen oorlog en diplomatie.
  Lezing door J.J.P. de Jong ter gelegenheid van de reünie van de 928e afdeling lt lua in Assen op 8 april 2005.

   
 • Op een kluitje in een onderzeeboot
  Een onderzeebootbasis in de Waalhaven? Veel Rotterdammers weten het waarschijnlijk niet eens. Maar de marine had hier van 1945 tot 1960 een, door de Duitse bezetters aangelegde, duikbootbasis in gebruik. Het was er een komen en gaan van boten als De Dolfijn en De Tijgerhaai.
  Oud-matroos Rinus Peperkamp denkt graag terug aan zijn tijd bij de onder zeedienst en keerde terug naar de voormalige basis.
   
 • Dekolonisatie Nieuw-Guinea
  Werkstuk van
  Marjon Riefel en Eva te Winkel studenten van het Isendoorn College in Zutphen.
  Met o.a.een interview met veteraan Flip Burggraaf.
   
 •  lnfiltratiepoging Sorong 19 september 1961
  Een 30-tal infiltranten zouden zich in de omgeving van kilometerpaal 16, op de Klamonoweg, bevinden. Klamono ligt ongeveer 30 km ten zuiden van Sorong en in die tijd was de NNGPM nog steeds actief bezig met oliewinning.
   
 • Dagboek Jerry Vogelsang
  19 Mei 1962 Teminaboean
  Heel vroeg in de morgen rond een uur of 05.00 waren er Indonesische Para's afgesprongen uit een Hercules transportvliegtuig in de buurt van Kampong Wersar in Teminaboean.
   
 • Dagboek van Jerry Vogelsang "Mijn laatste kogel"
  Alles spookte door mij heen in het geval er tóch iets zou komen opdagen wat ik dan zou kunnen doen..
  Ik wist het niet, een soort van paniek was het, maar ik werkte dat gelijk weg.
  Want ik bereikte daar niets mee, het enigste was om je direct aan de omstandigheden aan te passen en dat is:
  Je schuil en stil te houden en hopen dat ze je niet ontdekken.
  Je te verdedigen zover het kan. De laatste kogel is voor mij zelf.
   
 • Biak asfalt en golfijzer
  Gigantische machines kropen door de onbetreden oerwouden, kalkrotsen werden vermalen, weglinten slingerden zich om het eiland. Benzinedamp en motorengeronk verdreven de paradijsvogels.
    
 • Het verhaal van veteraan Gerhard de Bruyn
  Bij Babo op Nieuw Guinea is een patrouille mariniers onder leiding luitenant Will Prins aan het werk.  Ze maken een oude Japanse landingsstrip onklaar om te voorkomen dat de rood/witten, de Indonesiërs die Nieuw Guinea als hun grondgebied hebben geclaimd, er ooit zullen landen.
   
 • De Transitvlucht met de Martin Mariner
  De Martin Mariners werden hoofdzakelijk gestationeerd te Biak, Nederlands Nieuw Guinea, en een aantal gestationeerd bij het VSQ 8 te Valkenburg voor het trainen van het vliegend personeel. 

   
 • Noodlanding in de Pacific
  In alle vroegte die morgen startten met tussenpozen enkele vergrijsde Dakota's van de vliegbasis. Het was zaterdag weliswaar,doch een lange vliegdag wachtte hen: in die enerverende dagen kon men het luchttransport nauwelijks aan.
   
 • De Keerkring  
  Niemand die de "Keerkring" heeft bewoond of bezocht,zal verklaren dat het er comfortabel verblijven is. Er moet met de ruimte worden gewoekerd,een plekje om je rustig terug te trekken is er nauwelijks.
   
 • Fatale verkenningsvlucht - Martin Mariner VP 302
  Daarna hoorde ik een enorme klap, voor mijn gevoel maakte het vliegtuig een tuimeling en werd ik naar voren gesmeten en toen water veel water en luchtbellen, het werd donker, ik werd weggezogen en snakte naar adem.
   

 • LBK Biak 1960-1962  
  LBK staat voor Luchtmacht Bewakings Korps.Een andere benaming is GRV wat staat voor Grond-verdediging.
   

 • De grotten van Biak  
  Nieuw Guinea en in het bijzonder Biak was van groot strategisch belang,daar het bezit ervan de Philippijnen binnen het vliegbereik van de Amerikaanse bommenwerpers bracht.
   

 • Strijden tegen lemkakken en binatangs
  Graag zou ik u ,beste lezers,uit willen nodigen tot een bezoek aan de ziekenboeg van het ms Keerkring te Biak.
   
 • Het weer op Nieuw Guinea
  Zoals op elke goede vliegbasis is ook op Biak een Meteo te vinden.
   
 • De matrieeldienst op onze vliegbasis
  Boze tongen beweerden eens,dat te Biak een winkeltje was,waar vliegtuigen,auto's en ander hels spul tegen opbod van de hand werden gedaan,maar.... dat is NIET waar natuurlijk.
   
 • Vanaf de bovenste trede  
  De persoonlijke ervaringen van wie hier leven en werken,zijn natuurlijk niet in een woord weer te geven.
   
 • Baroe in tropengroen  
  De meeste militairen van de Kon Landmacht die thans naar een van de kleine rij bewoonbare oorden reizen langs de 300 km lange bergachtige of moerassige kust van Nederlands Nieuw Guinea ,maken eerst kennis met de hoofdplaats van dit land,Hollandia,aan de Humboldtbaai.
   
 • Groene mieren stroomden Hollandia binnen  
  Twee dagen na aankomst kon men, als men 's-avonds door de kampong tegenover het kamp liep,hier en daar al een Rotterdammer of een Zeeuw in legergroen in de huiselijke Papoea-woning zien zitten.
   
 • Eerste Kl-actie bij Merauke meteen raak  
  Terwijl in de 4 infiltratie gebieden de moeizame strijd tegen de resterende para's in aflopende lijn ging,kwam tot ieders verrassing zaterdagnacht 24 juni de landing van een nieuwe forse eenheid "pratus" (para's) in het tot dan toe vredige vlakke land van Merauke zeer ver van alle strijdtonelen.
   
 • Indonesische Para's kregen harde ontvangst
  Nauwelijks was het daglicht (half zeven),toen men uit de kampong Wersar,enkele kilometers zuidelijk van Taminaboean aan de brede kali gelegen,bericht kreeg dat er zich enkele gelande Indonesische parachutisten ophielden.
   
 • Successen in het Sorongse  
  Op 17 mei sprongen in de nabijheid van de kleine kampong Maledofok 90 km zuidoost van Sorong in de Vogelkop een aantal parachutisten uit enige Dakota's van de Auri ( Angkatan Udara Republiek Indonesia) - de Indonesische Luchtmacht.
   
 • Achtervolging in het oerbos van Maledofok
  Onvermoeibaar heeft het succesvolle landmacht detachement in de eerste weken van juni (1962) de bush tot in de verre omtrek van Maledofok afgezocht,want men had gehoord dat de para's enkele bivaks hadden aangelegd in het oerbos. Dat rondploeteren hield in: soms dagen leven op half of nog minder patrouille rantsoen,rijst met wat gedroogde vis. 

   
 • Moeizame strijd tegen para's bij Kaimana en Fak Fak 
  Ongeveer 4 maanden heeft de strijd tegen de ruim 1000 boven Nieuw Guinea afgesprongen parachutisten geduurd. Op 30 april (1962) viel de eerste in handen van de Nederlanders.
   
 • Wacht op Woendi
  In januari van dit jaar (1962) richtte een landmachtpeloton onder commando van lnt. L.E.E.Maljaars op het kleine eiland Woendi,noordoost van Biak een neiuw interneringskamp in,bestemd voor de opvang van gevangen genomen infiltranten.
   
 • Van Baroe tot Repatter  
  De Kon Marine heeft er al die jaren gevaren en gevlogen;het Korps Mariniers heeft de Kon. Landmacht in 1955 afgelost. Drie jaar later keerde de Kl er weer terug met luchtdoel- artillerie,die onder de naam 7e Afd Luchtdoelartillerie op Biak de wacht betrokken.
   
 • Zwarte bladzijden M.L.D.geschiedenis 
  In maart 1958 vertrok de eerste Mariner vanuit Biak voor groot onderhoud naar Nederland, op 11 juni gevolgd door de tweede, de 16303. Dit laatste toestel zou daar echter nooit aankomen!
   
 • Herdenking slachtoffers Dakota X-11 - 1991  
  Op het Ereveld Loenen vond op 22 maart een herdenkingsplechtigheid p!aats tér nagedachtenis van de slachtoffers van het ongeval met de Dakota in het voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
   
 • Karel Doorman, Limburg en Groningen in te Freemantle.
  De drie oorlogschepen zijn op weg naar Nederlands Nieuw Guinea en zijn van plan om zes dagen in Fremantle te blijven. Een afgevaardigde van de Seamans Union in Fremantle zei gisteren dat geen assistentie zal worden verleend voor de drie oorlogschepen. De Union is van mening dat het conflict tussen Indonesia en Holland op vreedzame manier opgelost moet worden. 
   
 • 43 AAT op Nieuw Guinea  
  Op een zekere morgen moest het hele B peloton aantreden en luitenant Provoost deelde ons mee dat dit peloton was uitverkoren om naar Nieuw Guinea te gaan en de rest van onze diensttijd vol te maken.
   
 • De reis naar Klamono  
  Dus op een zondagmorgen, lekker op tijd, het binnenland in met het idee dat als er iets te koop is of wat te zien is dat we dat wel gaan doen. 
   
 • Actie tijdens de Kerst
  Deze Kersttijd is bijzonder omdat het heel warm is , overdag zo` n veertig graden en `s avonds koelt het een beetje af, maar koud wordt het nooit.
   
 • Ons doen en laten in Nederlands Nieuw Guinea
  "Je vertrekt morgenochtend half zes naar de zuidkust, want daar heb je in de vorige term al ervaringen opgedaan, Etna Baai en omstreken." Groeten en rechtsomkeert maken!
   
 • Het lijden van Biak
  De harde kern van het verzet van de kust-Papua's, dat al sinds het midden van de 19de eeuw door de protestantse Zending onder beschaving werden gebracht, bood niet alleen verzet vanuit Manokwari, maar even sterk vanuit Biak.
  Na de volksraadpleging van 1969 en het vertrek van de V.N. was er geen enkele matigende invloed meer op het Indonesisch bestuur, terwijl het Papua-verzet in de vorm van de vrijheidsbeweging OPM zich verhardde.
Meer over Nieuw Guinea  - links naar andere Websites    
 www.kluvetnng58-62.nl