De Materieeldienst van onze Vliegbasis.

Aldus het bovenschrift van dit artikel uit de "Vliegende Hollander"jaargang nr 6 juni 1962. De auteur is de toenmalige 1e luitenant Feuilleteau de Bruyn.

Boze tongen beweerden eens,dat te Biak een winkeltje was,waar vliegtuigen,auto's en ander hels spul tegen opbod van de hand werden gedaan,maar.... dat is NIET waar natuurlijk. Biak kent geen winkels! Maar een ieder wist op het Marine-kamp wel een torenhoog gewrocht te vinden,dat in luttele dagen tijd en met gevaar voor eigen leven uit 800 ton basismateriaal was gecreŽerd. Lang heeft dit monster echter niet stand weten te houden tegen een legertje van 21 man,geschoold in de laag bij de grondse wetenschap van orde ,lokalisatie en administratie.

Nachten lang werd er doorgewerkt om deze slapende "maagd" uit te kleden,te ontleden en te rangschikken, want ... honderden klanten stonden te trappelen voor de deur van een hok van 25 x 8 meter,in de hoop uit eerder genoemde resten beterschap te kunnen peuteren voor de toen wel zeer besmettelijke ziekte,geheten: "Operationele gereedheid". Wat is dat? Daar kan de uitleg nogal summier van zijn. Het betekent aan iedere man een uitrusting verschaffen van ; Operationeel toiletpapier,stempels,matrassen,zeepppoeder en duizend en meer andere zeer belangrijke zaken! Al gauw kreeg de Mat.Vlucht de bijnaam Circus Flut de Bruyn,zeer toepasselijk overigens,want dagelijks dienen de hongerigen te gevoederd te worden.

Splitpennetjes,schroevendraaiers en kompassen werden in dichte drommen door de expeditie geperst. O, natuurlijk gingen ook de bureaus en kasten als water door de vingers,immers waar moesten al die afnemers anders hun pas geroofde buit verstoppen en hoe dienden anders die ontelbaren hun bestaansrecht vruchteloos te demonstreren? Ruimte om te werken was er voor weinigen. Eťn teleurstelling echter bleef knagen aan de gemoedsrust der zo ordentelijke Spec. Matjes en Spec.Adminnetjes ..... papier om iets te noteren was er niet.!
Lu formpjes voor opboeking,interne distributie en inventarisverantwoording kwamen" reeds" eind mei 1961 binnendrijven met de "volgende Hollandboot"

En toch eind 1961 werd het duizenste vlieguur genoteerd. Mag er een klein woordje van dank af ter ere van het kleine aantal snaken,dat maar moest zorgen,dat Hunters hun veiligheid in de lucht konden handhaven?

Het reeds eerder gememoreerde hok van 25 x 8 meter,waarin 3000 itemsoorten een bestemming moesten vinden,datzelfde blikken zinken geval,waar een admimistratie tussen de stellingen een enkele vierkante meter voor zijn zelfgeprutste tafeltje moest zoeken,de plek waar helderzienden werden rondgeleid teneinde zonder enige catalogus of conversielijst het juiste materieel op de tast te veroveren,een krot waar ,bij enige regen van betekenis,beter erachter dan erin een droog plekje kon worden gezocht. Want het KAN regenen in dit land en de regen KAN horizontaal langs 

's Heren dreven en magazijnen in looppas zijn bestemming zoeken.

En toch..... en toch.... eind 1961 werden tienduizenden vouchernummers aan de benodigde mutaties gegeven. Ja,die paar simpele zielen in de bevoorrechte Mat. vlucht wisten dat ze de goede naam van alles wat des Materieeldienst is moest worden hooggehouden.

Zijn zij in die dienst te kort geschoten? Bedenk dan dat er bij aanvang van de opbouw slechts 4 magazijnmeestertjes waren , die nooit eerder een magazijn van binnen hadden gezien,bedenk dan dat iedere maand weer,de volgende Hollandboot vrachten en vrachten vol nieuwe aanvulling kwam brengen,die eveneens gelost,ontpakt en geregistreerd moesten worden en .... last but not least,waarvoor een plekje in het eivolle magazijn moest worden gevonden; ook dat betekende nachten van overwerk in een temperatuur van 35o C,bij een vochtigheids graadf van 85 of 95.

En natuurlijk zijn we nu nog niet zover dat we op rozen zitten,natuurlijk staat nog banjak veel werk op afdoening te wachten,natuurlijk dient nu de aanvang te worden gemaakt met het doorvoeren van het z.g. Nieuwe Materieelsvoorschrift,maar daarvoor moeten we wachten totdat de werkcommissie hier zijn wittebroodsweken komt doorbrengen! Komt daar niets van? Nu,dan doen we ook dat zelf wel. En de Repatters? Een heel dankbare poot van jullie "Snor"!

Nee blijf rustig zitten hoor,achter die haard en trek maar niet de handschoentjes uit,ik begrijp het wel,'t is fris en de pantoffeltjes nog nieuw! En jullie nieuwelingen-bleekgezichten .. de winst die straks uit deze broeikas naar huis wordt meegenomen,zal groot zijn. Immers stap voor stap wordt verbeten aan de toekomst van een goede Mat Vlucht CLV-NNG ( Commando Lucht Verdediging Nederlands Nieuw Guinea) gewerkt,terwijl ook jullie voor altijd het gezegde: "HET KAN NIET" naar de fabeltjes hebben verwezen. Kerels succes.